@ fancycrave1
  • Compartir

Web

9 de desembre de 2022

La setmana passada ens vam referir a què era més adequat, parlar de tuit o de piulada, i vam arribar a la conclusió que de moment conviuen totes dues. Continuarem dins el món de les noves tecnologies i avui ens referirem a la paraula web.

La paraula web és un anglicisme, que prové de World Wide Web, un sistema que ens permet buscar informació a internet, accedir-hi i visualitzar-la.

Una de les preguntes més freqüents que ens fem, i que em fan, és si el mot web és masculí o femení, si hem de parlar del web o de la web.

Quan la paraula web fa d’adjectiu pot acompanyar els substantius lloc, servidor o pàgina. Si acompanya lloc o servidor, el gènere és masculí. Un lloc web és un espai d’internet format per un conjunt de pàgines web que una empresa, una organització o una persona publica perquè s’hi pugui consultar la informació que conté. En el manual d’estil d’El 9 Nou hi trobem un exemple: “Hi havia el projecte de traduir el web / el lloc web de l’Ajuntament d’Ulldecona al francès, a l’espanyol, a l’anglès…”.  Un lloc web del qual pengen moltes pàgines.

Web serà femení quan acompanyi un substantiu femení, com pàgina (una pàgina web, i llavors, com també subratlla el manual d’El 9 Nou, direm :“A l’apartat de música hi ha dues webs / pàgines web dedicades a diversos cantants i grups”). Dins el lloc web de l’Ajuntament hi pengen aquestes pàgines.  

Cada vegada més, però, la paraula web s’utilitza com un substantiu (tant si es tracta realment d’una pàgina com si es tracta d’un lloc o servidor; és una qüestió purament tècnica que la majoria de vegades l’usuari no sap ni pot saber. Per tant, per fer-ho més simple i perquè la comunicació sigui més eficaç, agafarem com a referència el gabinet lingüístic de la Universitat Pompeu Fabra, que proposa d’utilitzar sistemàticament el substantiu web en gènere femení (la web, les webs, una web, unes webs), excepte si va precedit de lloc o servidor. Això ens estalviarà maldecaps i dubtes a l’hora d’escollir el gènere d’aquest mot.

  • Compartir