• Compartir

Una sola cosa alhora

Antoni Lacueva
8 de juliol de 2021

Una de les coses més perjudicials per a la nostra pau o salut mental té a veure amb la tendència habitual a la multitasca.

Quan la ment tracta de fer diverses coses al mateix temps, no en fa cap gaire bé.

Aquest és un fet empíric confirmat per nombrosos experiments i estudis. El podem comprovar per nosaltres mateixos.

Això no vol dir que la ment sigui incapaç de fer procediments en paral·lel; és només que no és una cosa que resulti gaire saludable.

L’energia mental també és finita i la ment minva de manera directament proporcional a quant es fragmenti la seva atenció.

El problema no és tant el dèficit d’atenció com la seva dispersió.

En intentar fer moltes coses al mateix temps entrenem la ment per processar la informació de maneres que poden ser molt efectives i fins i tot convertir-se en habituals, però el preu a pagar és no poder ser ja profundament conscients del que estem fent.

Ser profundament conscient del que s’està fent és el motiu pel qual la pràctica de mindfulness és tan important en la seva unificació i consolidació de la ment.

Una ment capaç d’observar atenta, calmada i estable ens permet veure amb claredat el que vivim i prendre decisions efectives.

La pràctica de mindfulness en aquesta primera part d’ajudar a calmar la ment per després veure amb claredat, ens convida a fer-ho amb una intenció deliberada, amb energia sostinguda i amb consistència.

El cultiu de concentrar la ment i establir-se en estats cada vegada més profunds de quietud té l’efecte d’afavorir el fet de no dispersar-se i consolida el poder de la condició conscient.

Cada moment de consciència és un preciós regal.

Com més unificada, estable, desperta, és la ment en cada moment, més profunda és l’experiència.

Un cos-ment en calma és més sa que un cos-ment sotmès a constants estats d’estrès.

Una ment en calma és més sana, més feliç, que una ment assetjada per l’ansietat, l’addicció i altres estats d’agitació. I això és pot practicar.
I ara una simple pràctica:

Mira d’apagar qualsevol dispositiu, la ràdio, la televisió, el telèfon, l’ordinador i seu confortablement en un lloc tranquil.

Relaxa el cos seguint les sensacions del cos i amb diverses respiracions llargues i profundes, deixant anar possibles tensions.

Segueix ara, sense voler que sigui diferent, les sensacions que notes en el cos en respirar, inspiració i exhalació, inspirant amb atenció, exhalant amb atenció, successivament.

Deixa que les coses d’aquest moment siguin les que són i recorda que la teva intenció és seguir amb atenció les sensacions en el teu cos de la respiració.

A poc a poc en mantenir-lo durant un temps, encara que siguin cinc minuts, descobriràs que la ment es torna més serena, més centrada, més clara i més potent.

No hi ha una sola cosa que sigui més sana que fer una sola cosa alhora.

  • Compartir