• Compartir

Una fortuna pels racons

Joan Carles Arredondo
27 d'agost de 2018

Sota un rajol, al matalàs, entre els coixins del sofà o en àlbums de col•leccionista, encara hi ha una veritable fortuna de pessetes per ser canviades a euro. El 30 d’abril, segons dades del Banc d’Espanya, encara hi ha 1.631 milions d’euros pendents de ser convertits en euros. En pessetes, són 271.376 milions. Han passat 16 anys des que l’euro va entrar als moneders i les carteres dels ciutadans, i es va obrir l’opció que les pessetes que s’hi havia quedat es poguessin canviar, primer als bancs respectius i posteriorment a les oficines del Banc d’Espanya.

El temps per fer aquest canvi es va acabant, però cada mes que passa hi ha menys gent que s’apropi amb els seus bitllets o monedes de pesseta per obtenir euros a canvi. A partir del 31 de desembre de 2020, el Banc d’Espanya ja ha avançat que deixarà de fer el canvi. Es comença a donar per descomptat que una gran quantitat d’aquests més de 1.600 milions d’euros es poden donar per perduts, sobretot pel ritme amb què va baixant el volum de moneda per canviar. L’any passat només s’havia canviat l’equivalent de nou milions d’euros. Alguns informes assenyalen que 1.000 milions d’euros no es canviaran mai, però vistes les xifres actuals, és probable que aquesta previsió quedi curta.

El ritme per fer el canvi s’ha alentit clarament des dels primers mesos d’entrada en vigor de l’euro. En els dos primers mesos de 2002, ja s’havien canviat el 83% de les pessetes disponibles just abans de l’entrada en circulació de la moneda única, i en els dos mesos següents, ja s’havia arribat al 93%. Des de llavors, els canvis han anat baixant i han quedat estancats en els últims anys. Les monedes gairebé no es belluguen. En queden per canviar l’equivalent a 799 milions d’euros. En bitllets, són 832 milions d’euros pendents de canviar.

On han quedat, aquelles pessetes? Doncs, més enllà de les que hagin quedat oblidades en algun racó de la casa, es pot donar la circumstància que moltes de les pessetes siguin víctimes de la mandra. Les quantitats petites difícilment compensen un viatge a les poques sucursals del Banc d’Espanya on es pot fer el canvi, una quinzena a tot l’Estat, de manera que amplis territoris queden sense cap servei de proximitat. Difícilment el poc volum de moneda que es pot acumular a casa compensi un viatge al Banc d’Espanya més proper.

Es considera, però, que els volums principals de moneda pendent de canviar són en mans de col•leccionistes o de turistes estrangers que, en el seu moment van venir al país i, sigui perquè volien un record o perquè es van haver de menjar petita moneda canviada de més (qui hagi viatjat sabrà que no sempre s’encerta en la quantitat a canviar), es van quedar pessetes a la butxaca. Els col•leccionistes no tenen per què ser grans aficionats a la numismàtica, que també n’hi ha. Simplement poden ser nostàlgics d’aquells que es van quedar una unitat de cadascuna de les monedes i bitllets en circulació com a record.

El cas de la pesseta no és una excepció. A la resta de països europeus que van canviar les seves monedes per euros també hi ha moltes unitats antigues perdudes o guardades. El valor és de prop de 15.000 milions d’euros, segons dades que fa uns mesos va donar a conèixer l’agència Bloomberg. Són els espanyols els més nostàlgics amb les seves pessetes? Doncs no. En nostàlgics els guanyen els alemanys i els francesos. En marc alemany, hi ha pendents de canviar l’equivalent a 6.500 milions d’euros. Clar que els alemanys no tenen motius per tenir pressa, perquè el Bundesbank ha ja parlat que canviarà marcs a euros indefinidament –el mateix que faran els bancs centrals d’Estònia, Irlanda, Letònia, Lituània i Àustria–. A França, la quantitat de francs pendents de canvi són més o menys com les pessetes espanyoles. En el rànquing de nostàlgics, mandrosos o despistats, segueixen a Espanya –que ocupa el tercer lloc– Itàlia, els Països Baixos, Àustria, Grècia, Irlanda i Bèlgica i Portugal. En aquest últim país no es va canviar cap escut a euro després que entrés en circulació la moneda única i un 48% dels escuts emesos van passar a ser relíquia de la nit al dia. Això és el que passarà a Espanya el 31 de desembre de 2020. Qui vulgui obtenir euros de les pessetes que té guardades o que trobi, ja sap que té el temps limitat.

  • Compartir