Twitter / Foto de Firmbee
  • Compartir

Tuitejar

2 de desembre de 2022

En aquesta secció parlarem de la introducció de nous mots a la nostra llengua perquè apareixen nous conceptes, també parlarem de sintaxi (construccions incorrectes….), també de lèxic (paraules mal usades) etc etc. Avui ens centrarem en les xarxes socials i més concretament en el Twitter.

Quan fem referència a l’acció de publicar un missatge amb un nombre reduït i limitat de paraules fem servir el verb piular, que seria la traducció del verb anglès to tweet,  i al seu costat parlem de piulada, fent referència al missatge en concret, i piulaire o piulador per designar la persona que publica la piulada.

Per exemple, “Hem obtingut informació per mitjà de les piulades dels manifestants” o bé “la notícia ha estat seguida per molts piuladors”.

Ara bé, el mateix Termcat, consorci que es dedica a la normalització de nous termes especialitzats, ens dóna com a sinònim complementari de piulada la forma tuit, que prové de Twitter.

Per tant, nosaltres ens demanarem, quina és la forma correcta o més adequada, tuitejar o piular? Apuntar, però, que de moment totes dues formes es consideren correctes, i veurem en els diferents mitjans de comunicació que conviuen totes dues.

Doncs bé, a l’hora de triar una o altra forma, piular o bé tuitejar, piulada o tuit, plataformes com l’esadir, el llibre d’estil de Catalunya Ràdio i TV3, apunten que piular té l’inconvenient que pot portar a equívocs, ens pot fer confondre. Si jo dic que “algú no piula” pot voler dir que “no tuiteja”, però també “que no diu ni piu”. Així doncs, no direm “el president ha piulat” sinó “el president ha tuitejat” o bé “el president ha piulat al Twitter”.

Al costat d’aquestes formes també ha aparegut el tuït (amb dièresi) i el piulet. El tuït o botxí és un ocell, de manera que tuït seria una onomatopeia del seu cant, igual que el tweet anglès, que també té aquest origen onomatopeic. Aquest ús, però, encara és residual. D’altra banda, la forma piulet, sinònim de piulada, té a favor la brevetat i la seva arrel catalana.

Veurem doncs, què s’imposa, tot i que els entesos es decanten per les formes tuit i tuitejar davant piulada i piular. Deixem clar, però, que es poden utilitzar totes dues opcions. Apa, el debat està servit.

  • Compartir