• Compartir

Què és el Fengshui

20 d'octubre de 2023

El Fengshui és una antiga disciplina xinesa que es basa en la creença que l’ambient que ens envolta influeix en la nostra salut, benestar i prosperitat. L’objectiu principal del Fengshui és harmonitzar l’energia vital, coneguda com a “chi,” en els espais on vivim i treballem, de manera que aquesta energia flueixi de manera suau i beneficiosa.

Principis i conceptes del Fengshui:

La Chi: La chi és l’energia vital que es troba a tot arreu i que flueix a través dels espais. El Fengshui busca assegurar que la chi es mogui de manera equilibrada i beneficiosa, evitant bloquejos o excessos.

Yin i Yang: El Fengshui es basa en la interacció de les forces del Yin (energia femenina, passiva) i el Yang (energia masculina, activa). L’equilibri entre aquestes forces és fonamental per aconseguir una harmonia òptima en un espai.

Cinc elements: El Fengshui utilitza cinc elements (fusta, foc, terra, metall i aigua) per equilibrar l’energia d’un espai. Cada element té les seves característiques i associacions específiques, i es poden fer servir per afegir o reduir certes energies en un lloc.

El Bagua:  és una eina que es fa servir per avaluar l’energia en les diferents àrees d’una llar o espai. Es divideix en vuit àrees que corresponen a diferents àmbits de la vida, com la família, la salut, la riquesa, la carrera, les relacions, la creativitat, el coneixement i la fama.

Orientació i disposició: L’orientació i la disposició dels mobles, objectes i elements en un espai són importants. Es busca crear un flux d’energia harmoniós i evitar elements que bloquegin aquest flux.

Simbologia: El Fengshui fa servir simbologia i objectes amb significat especial per afavorir la bona energia, com ara miralls, fonts d’aigua, plantes, escultures i colors específics.

Desordre i neteja: Mantenir l’ordre i la neteja en un espai és essencial en el Fengshui, ja que l’acumulació de desordre pot bloquejar l’energia positiva.

El Fengshui es pot aplicar a la decoració d’interiors, l’arquitecturo o el disseny de jardins. L’objectiu final és millorar la qualitat de vida de les persones que ocupen aquests espais mitjançant l’harmonització de l’energia i la creació d’un ambient propici per al benestar i l’èxit.

  • Compartir