• Compartir

Poètica i art de la incertesa

2 de febrer de 2023

HABITAR LA INCENTIDUMBRE
Autora: Lola Irún
Autora dibuixos: Adelaida Murillo
Editorial: Stonberg Editorial
Lloc i any d’edició: Barcelona, 2018
Nombre de pàgines: 144

Habitar la incertidumbre (Stonberg Editorial) és el primer llibre de poemes de Lola Irún, nascuda a Barcelona i resident a Gavà, si bé anteriorment ha publicat poemes en diverses antologies i ha obtingut premis. El llibre s’acompanya d’un pròleg de Teresa Martín Taffarel, que a propòsit d’aquest poemari fa aquesta afinada observació: així, el poema sorgeix en plenitud, amb la seva càrrega de misteri que s’obre a l’espai de la incertesa des d’on el jo poètic decideix parlar conscientment.
Aquest llibre de veu poètica treballada, la veu de Lola Irún en la qual es transparenta un procés de maduració de qualitat humana, ha inspirat la reconeguda pintora Adelaida Murillo, nascuda a Palma de Mallorca i resident a Barcelona, que ha realitzat una mediterrània, lluminosa coberta, així com uns dibuixos a ploma publicats a l’interior del llibre que, en paral·lel als poemes il·lustrats, performen en la imaginació del lector allò que de subtil té el temps i l’experiència humana i que Lola Irún ha convertit en objecte poètic.
I és que els poemes de Lola Irún posen de manifest amb imatges poètiques molt visuals experiències concretes no exemptes, però, d’un cert misteri, d’allò que sabem i no sabem a la vegada i que expressa la natural incertesa que ens assalta cada dia. Per aquest motiu busquem la paraula o la metàfora que fixa allò efímer? Així ho creiem, sabedors que no ens podem banyar en les mateixes aigües del riu.
No és freqüent de trobar l’expressió de la imaginació estètica que allunya dels llocs comuns i transforma la realitat viscuda en una potent imatge poètica, en el cas de Lola Irún, o en una suggeridora imatge gràfica, en el cas d’Adelaida Murillo. En el seu acte creatiu no hi ha mimesi d’un objecte ni per part de la poeta ni per part de la pintora, sinó una recreació d’aquest objecte: un poema o un dibuix per una banda autònom, que dona fe d’ell mateix, i, per l’altra, una comunió creativa quan poema i dibuix dialoguen. Aquest és un altre dels valors d’Habitar la incertidumbre: es tracta d’un treball on trobem imatges poètiques i imatges gràfiques en un vol lliure de la imaginació que tant inviten a la reflexió i a la meditació com a la conversa entre pars, ja que tota obra artística assoleix la seva plenitud en l’intercanvi de sensibilitats entre el creador i el receptor.

  • Compartir