• Compartir

‘Mindfulness’ i pensament positiu

Antoni Lacueva
13 de juliol de 2020

La nostra capacitat de pensar sobre el que fem és el que diferencia la nostra espècie de totes les altres.

Entendre els nostres pensaments, connectar-los amb els sentiments de cor, que estiguin alineats amb la nostra coherència i ètica comuna, fa possible també donar-los energia per convertir un pensar en un fer. Fer realitat els somnis.

Aprofundim una mica més. La consciència i el pensament no són el mateix.

La consciència transcendeix el pensament, tot i que utilitza el pensament i reconeix el seu valor i el seu poder.

La consciència és un espai infinitament més gran que abasta i conté tots els nostres pensaments.

Ens ajuda a veure’ls, reconèixer-los, entendre que són pensaments i no som nosaltres. Són pensaments.

Mindfulness, la consciència plena sense judici de l’experiència moment a moment, ens permet adonar-nos dels pensaments que sorgeixen com bombolles a l’aigua. Implica observar els pensaments en si.

El fet d’observar equival a sostenir, a contenir.

Observant els nostres pensaments sense involucrar-nos-hi, podem aprendre’n alguna cosa profundament alliberadora i reconèixer patrons de pensament molt propis de cada un de nosaltres pels nostres propis condicionaments.

Descobrir això, descobrir que alguns d’aquests patrons o models de pensaments que apareixen de forma reiterada i habitual en la nostra ment són limitadors, inexactes, egocèntrics i clarament erronis, ens dona la possibilitat de començar a alliberar-nos d’aquesta presó.

En cultivar l’atenció plena o mindfulness ens situem més enllà o darrere o al costat, com vulguis veure-ho, dels nostres pensaments. Els veiem sense identificar-nos-hi. No som els nostres pensaments, que confonem amb la realitat.

Practicant mindfulness dels pensaments, aquests patrons descoberts canvien i es transformen en comprendre la seva naturalesa i de la nostra manera de relacionar-nos-hi. Veiem que poden estar més al nostre servei i no al revés.

Prendre la decisió de pensar de forma positiva pot ser útil, però no és mindfulness.

Només són pensaments.

Fa falta alguna cosa més per transformar la nostra vida i portar-nos més enllà dels límits de pensar.
Mindfulness, atenció plena, consciència plena en els diferents fenòmens que som capaços d’atendre a la nostra experiència de moment: sensacions del cos, de la nostra respiració, de sons, olors o imatges i també de sentiments i pensaments, tot això configura la nostra pròpia geografia.

Mireu a l’interior i trobaràs
mil regions en tu mateix
encara per descobrir. Recorre-les i seràs
expert en cosmografia domèstica.

Thoreau, Walden

  • Compartir