• Compartir

MBSR, una bona manera d’iniciar-se al ‘mindfulness’

Antoni Lacueva / antoni@mindfulness-barcelona.com
16 de juny de 2022

Avui dia, hi ha una àmplia i variada oferta de materials sobre mindfulness, ja sigui en forma de cursos, llibres, aplicacions per a mòbil, àudios i vídeos disponibles per la xarxa. No obstant això, la gran quantitat de recursos i formats no sempre ajuda les persones que volen iniciar-se a la pràctica.

És important adonar-se que ens referim a la pràctica. No és un coneixement teòric sinó a la intenció de comprendre a través de l’experiència què és i quin és l’efecte al cos i la ment d’una pràctica meditativa com ara el mindfulness.

A Mindfulness-Barcelona ja fa anys que impartim cursos de Mindfulness basats en el protocol MBSR de Reducció d’Estrès amb Mindfulness en 8 setmanes.

Sobre la base d’aquesta experiència, apuntem algunes idees sobre el valor diferencial del curs MBSR davant d’altres opcions formatives que el converteixen, des de la nostra opinió, en una bona manera d’iniciar-se a la pràctica del mindfulness.

5 bones raons:

 1. Començar guiat i acompanyat
  La nostra manera d’entendre fa que valorem les coses de manera dual i, en concret, podem dir que una cosa ens resulta fàcil o difícil.
  Pensa que, encara que et resulti una cosa difícil, acabes de descobrir que és possible i que amb la constància de la pràctica et resultarà fàcil. La pràctica de mindfulness no és difícil: no calen coneixements previs ni unes condicions especials per començar. Un dels primers avantatges de realitzar el protocol de MBSR permet començar aquesta pràctica que durant 8 setmanes les bases del mindfulness i començar a meditar amb l’acompanyament del professional que en facilita l’aprenentatge i resol possibles dubtes, i d’un grup de persones amb qui compartir la pròpia experiència. Aquest acompanyament actualment es pot fer tant presencialment com virtualment, cosa que facilita enormement començar en qualsevol circumstància.
 2. Integrar diferents tècniques de manera gradual
  Al curs MBSR es presenten diferents tècniques o exercicis per entrenar el cos, mitjançant moviments conscients tipus ioga, i la ment, a través d’exercicis d’atenció, concentració i meditació. Al llarg de les 8 setmanes, es van introduint aquestes tècniques gradualment, de les més senzilles a les més complexes, de manera que en finalitzar el curs cada participant ha integrat un conjunt de recursos personals que li permeten estar més presents a la seva vida, regular les emocions, recuperar l’equilibri davant de situacions adverses i cuidar-se molt més.
 3. Amb aplicacions en la vida quotidiana
  La metodologia del programa MBSR fa que puguis obtenir beneficis pràctics a la teva vida Aquest és un tret diferencial important: cada setmana es proposen una sèrie d’exercicis que preveuen tant pràctiques formals (que requereixen un temps i un lloc específics, així com adoptar una postura determinada per dur-les a terme) com pràctiques informals.
  Aquestes darreres simplement requereixen parar esment d’una forma determinada a l’activitat que s’està duent a terme. Aquest exercici facilita adonar-se de molts aspectes de la vida quotidiana que poden canviar-se amb vista a un major benestar personal.
  Els beneficis de MBSR se centren en tres àmbits principals:
  -Resiliència, benestar i salut física i psicològica (reducció de l’estrès, maneig del dolor en cas de malalties cròniques)
  -El reforçament de competències i el cultiu d’actituds personals més positives i eficaces (desenvolupament de la capacitat atencional, millora d’habilitats d’intel·ligència emocional i social com ara la regulació emocional, l’escolta i la comunicació, la presa de decisions)
  -Més presència i millor connexió amb les persones (empatia, confiança, capacitat d’establir vincles i relacions interpersonals)
 4. Amb efectes mesurats científicament
  Des que el Dr. Jon Kabat-Zinn va establir el protocol MBSR a la Universitat de Massachusetts a la dècada dels 80 del segle passat, s’han realitzat múltiples investigacions sobre aquesta intervenció psicoeducativa i es pot afirmar que hi ha evidència científica sobre el seu efecte en termes de reducció del malestar associat a l’estrès.
 5. Sense connotacions religioses
  L’origen del mindfulness es troba a les tradicions contemplatives orientals, però al curs MBSR està recontextualitzat en un marc laic i occidental; no hi ha referències religioses ni espirituals de cap mena.
  Per a molts dels nombrosos participants al programa MBSR ha estat una experiència poderosa d’autoconeixement i de canvi i potser una porta oberta a seguir un camí …
 • Compartir