• Compartir

Les hores

16 de desembre de 2022

Dividim les 24 hores del dia en diverses parts. En català central tenim: matí, migdia, tarda, vespre, nit i matinada.

En castellà, en canvi, ho divideixen en mañana, tarde i noche.

Així doncs, al seu mañana, tarde i noche ens correspon matí, migdia, tarda, vespre, nit i matinada. El fet de tenir més opcions, doncs, ens obliga a filar més prim.

Així, ells poden parlar de “la 1 de la tarde” quan nosaltres hem de dir del migdia, o bé ells diuen “las 9 de la noche” i nosaltres hem de parlar de les 9 del vespre.

La distribució de les parts del dia presenta força vacil·lacions que depenen de factors com les hores de claror segons l’època de l’any (les 7 del vespre a l’hivern i les 7 de la tarda a l’estiu), i de costums i hàbits personals (a l’hora que fem els àpats, per exemple a les 2, pocs de nosaltres hem dinat).

Tenint en compte la flexibilitat que esmentàvem dividirem les hores del dia de la següent manera:

Matí: comença a les 6 i s’allarga fins a les 12. Les referències horàries per quarts pertanyen a la franja de l’hora que apareix a l’expressió temporal. Així: (un quart de sis del matí, les 11 del matí, però un quart de 12 del migdia)

Migdia: va de les 12 a les 3 (un quart de 12 del migdia, les 2 del migdia, però un quart de 3 de la tarda)

Tarda: abraça entre les 3 i les 7 a l’hivern i arriba a les 8 a l’estiu.

Vespre: s’inicia a les 7 a l’hivern o les 8 a l’estiu fins a les 10 (les 10 del vespre, però un quart d’11 de la nit)

Nit: de les 11 a la 12 (les 12 de la nit, però un quart d’una de la matinada)

Matinada: de la 1 a les 6.

Que quedi clar, però, que aquesta divisió és una de les opcions, però hi ha punts de vista diferents. N’hi ha que diuen que el matí comença a les 5 i d’altres a les 6, es tracta prendre un model, però no és una teoria rígida.

Cal recordar que s’ha de dir “al matí, a la tarda, al vespre…”, amb la preposició a, i no pas “pel matí, per la tarda, pel vespre…”. L’ús de la preposició per en aquest cas és incorrecte.

  • Compartir