• Compartir

La importància de consumir productes de km0

16 de febrer de 2024

En un món on la consciència ambiental i la sostenibilitat són cada vegada més prioritàries, l’elecció de consumir productes Km0 ha guanyat rellevància. Aquests productes, que provenen de fonts pròximes al lloc de consum, ofereixen una sèrie de beneficis tant per al medi ambient com per a les comunitats locals. 

Una dels principals avantatges dels productes Km0 és la reducció de la petjada de carboni associada amb el seu transport. En ser produïts i consumits localment, es minimitzen les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle relacionades amb el transport d’aliments a llargues distàncies.

De la mateixa manera, comprar productes Km0 significa fer costat als productors locals i enfortir l’economia de la comunitat. Això fomenta la creació d’ocupació, el desenvolupament econòmic i la resiliència de les comunitats enfront de les fluctuacions del mercat global.

Així mateix, en consumir productes locals, es pot gaudir d’aliments frescos i d’alta qualitat. La proximitat entre el lloc de producció i consum significa que els productes poden arribar als consumidors en el seu estat més fresc i nutritiu.

Finalment, comprar productes Km0 permet establir una connexió més directa entre els productors i els consumidors. Aquesta transparència fomenta una relació més estreta i una entesa mútua sobre pràctiques agrícoles i valors compartits.

  • Compartir