• Compartir

La Diputació de Barcelona amb l’esport

Diputació de Barcelona
29 de març de 2017

L’esport és un fenomen en constant creixement i evolució. Aquesta evolució i els canvis propis de la societat moderna s’han traduït també en l’esport. L’augment del temps lliure i de l’oferta de lleure, la valoració de la salut, el culte al cos, la presència de l’esport als mitjans de comunicació, les manifestacions esportives de tota mena: esport espectacle, competicions organitzades, pràctica lliure, tant al medi natural com al medi urbà, esdeveniments populars… són alguns dels elements que permeten considerar que vivim en una societat força “esportivitzada”.

L’esport al món local

Dins del món local, que és l’àmbit d’actuació en el que es mou la corporació, Esports de la Diputació de Barcelona assisteix, acompanya i coopera amb els ens locals de la demarcació de Barcelona amb la missió de contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania mitjançant l’impuls de la pràctica de l’esport, l’assoliment i manteniment de la xarxa d’equipaments esportius i la innovació dels serveis esportius municipals. Tot plegat, amb la voluntat de posicionar la corporació com a referent per millorar la qualitat de l’esport local a la demarcació de Barcelona.

 

La Diputació de Barcelona assisteix i acompanya els ens locals de la demarcació amb la missió de contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania

 

L’esport i la salut

La societat actual es troba davant aquest fenomen, que és l’esport, creixent i en constant evolució, i la seva pràctica es tradueix, més enllà dels seus beneficis per a la salut, en beneficis socials i d’integració, esdevenint una eina per a la millora de la qualitat de vida de les persones.

Diferents estudis han demostrat que practicar un mínim de trenta minuts d’activitat física moderada cinc cops per setmana redueix a la meitat el risc de patir malalties cardiovasculars, diabetis tipus 2 i obesitat; també disminueix l’estrès, l’ansietat, la depressió i millora la salut mental en general.

L’esport en altres sectors

L’esport és una eina de caràcter transversal amb incidència en d’altres sectors com el turisme, comerç, indústria o educació, que impacta també en l’economia (2,1% del PIB de la demarcació) i en l’ocupació (més de 45.000 llocs de treball, a banda del voluntariat).

 

*Foto: Vista de la Mitja Marató de Terrassa
  • Compartir