• Compartir

Ep! Escolta i parla: una altra manera d’aprendre el català

CNL Osona
21 d'abril de 2020

Ep! Escolta i parla és un curs oral de català adreçat a persones adultes no alfabetitzades que no poden utilitzar l’escriptura com a base del seu aprenentatge. Aprenen el català escoltant i practicant situacions comunicatives que es trobaran en la vida quotidiana.

Aquest curs ha estat creat per la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística i es tracta que els alumnes puguin assolir una competència oral de nivell A2 del MECR. Està organitzat en tres mòduls de 45 hores cadascun.

A l’aula es fan servir materials audiovisuals i manipulables perquè faciliten l’aplicació d’estratègies com la memòria, la repetició o la imitació que són la base per consolidar els aprenentatges orals de la llengua catalana que es van treballant al llarg del curs.

Les activitats són dinàmiques, potencien l’atenció de l’aprenent i incorporen les intel·ligències múltiples mitjançant el joc, la música, la creativitat, el moviment dins de l’aula i la interacció, la qual cosa fa que es vinculi l’emoció amb l’aprenentatge i així les persones poden comunicar-se oralment en català amb l’entorn més immediat i sentir-se més segures i motivades en la nostra societat.

A Vic, s’ha començat, des del Centre de Normalització Lingüística, un primer curs pilot de nivell 1. Si voleu més informació, podeu consultar la pàgina web <https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/ep-curs-oral-catala/>.

  • Compartir