• Compartir

Els múltiples significats de ‘bola’ i ‘embolar’

CNL Osona
19 de desembre de 2018

Entre els significats de bola del diccionari, hi trobem que pot ser un ‘cos esfèric ‘, ‘una mentida’ i ‘betum’.

És curiós que del betum també se’n digui bola. Ens diuen els diccionaris que l’origen d’aquest significat probablement cal buscar-lo en el mot bol, terra o argila ocrosa.

A Osona és habitual embolar les sabates, perquè del betum se’n diu bola. Per tant, igual que de betum en surt embetumar, i de llustre, en surt enllustrar, de bola, en deriva el verb embolar. D’altra banda, hi ha un altre significat d’embolar (els bous), que és sinònim d’empiular o empalmar: posar piules (a un bou que ha de córrer). Segons el DCVB (Diccionari català-valencià-balear) embolar és ‘cobrir amb una bola una punxa per evitar de punxar-s’hi’. “S’embolen les banyes als bous perquè no facin mal”. Bou embolat: ‘espectacle festós consistent en fer córrer per la vila un brau amb dues boles de pega enceses a les puntes de les banyes’.

  • Compartir