• Compartir

El wifi ja rivalitza amb el cable

Arnau Jaumira
6 d'octubre de 2021

“Per cable t’anirà més ràpid”, “només tindràs tot l’ample de banda endollant-te per cable”. Són algunes frases típiques quan es parla d’aconseguir treure el màxim rendiment d’una connexió a internet. Fins ara sempre hem tingut clar que la velocitat màxima s’aconseguia amb un cable, però la situació va camí de canviar amb l’arribada del wifi 7, la nova generació.

Aquest salt no serà ni molt menys aviat. S’està parlant del 2024 com a data en la qual podria arribar aquest nou estàndard. Segons un paper acadèmic publicat a ArXiv i les previsions d’Intel, la setena generació de wifi ha de permetre fins a 30Gbps i fins a 48 Gbps com a màxim teòric. Això significaria multiplicar per més de quatre vegades els gairebé 10Gbps als quals s’arriba ara amb una bona connexió wifi i els protocols actuals.
També es parla que aquest nou wifi 7 es connectaria simultàniament pels canals de 2,4GHz, 5GHz i 6GHz per aconseguir una latència molt inferior.
Evidentment el problema important serà tenir els aparells adequats perquè els routers i els mòbils o ordinadors s’hauran d’adaptar a aquests estàndards amb l’afegit que els routers que faciliten les operadores acostumen a ser més aviat bàsics i per gaudir del màxim ample de banda molts opten per comprar-ne un per altres vies.

Des que es va crear la tecnologia d’internet sense fils (wifi), l’any 1997, el creixement ha estat espectacular i s’han desenvolupat molts estàndards que han anat aportant molta més velocitat, fiabilitat i baixa latència. El 1999 amb el wifi B, s’arribava a connexions de fins a 54Mbps (0,054Gbps), el 2009 s’arribava a 600Mbps (0,600Gbps) i el 2013, a 7Gbps.

  • Compartir