• Compartir

El model ABC bàsic del malestar emocional

Antoni Lacueva
29 d'abril de 2021

Amb la pràctica de mindfulness ens adonem que la interpretació dels fets té un paper fonamental en la determinació de l’estat d’ànim.

Entendre això resulta de molta utilitat en la vida de molts de nosaltres per superar dificultats en la vida quotidiana.

Aquest vincle entre interpretacions o pensaments sobre el que passa és un punt de partida clau per poder abordar la dificultat emocional amb què de vegades ens trobem.

La pràctica de mindfulness o l’anomenada atenció conscient ens permet discernir la manera en què les reaccions emocionals solen ser el producte de la nostra interpretació dels esdeveniments.

Així que les nostres emocions són el resultat d’una situació seguida d’una interpretació.

Aquest és el model ABC bàsic del malestar emocional.

Sovint ens trobem en una situació A i vam acabar amb un sentiment o emoció C, les dues realitats de les quals som més conscients, sense donar-nos normalment compte del pensament B que les vincula.

És com si per sota de llindar de la nostra consciència discorregueren un flux de pensaments dels quals no ens adonem i aquests pensaments acaben determinant, sobretot quan estem deprimits o amb cert baix estat anímic, l’emoció que experimentem i la seva intensitat.

Mindfulness, la pràctica de l’atenció plena, permet abordar i tractar de respondre adequadament a aquesta mena de diàleg intern, i encara que a l’inici pot semblar difícil, com en tot, la pràctica amb paciència i confiança el converteix en senzill.

El diàleg intern, aquest parlar amb nosaltres mateixos, proporciona una interpretació de la nostra experiència i pot desencadenar sense que ho advertim tota una història sobre el que succeeix en el nostre món particular.

És important veure els pensaments com el que són, pensaments.
Com més gran sigui la nostra consciència de la interpretació, més gran serà la nostra possibilitat d’elecció i la nostra llibertat, i menys probable serà que ens convertim en víctimes dels pensaments o associacions automàtiques, negatius o de baixa qualitat.

La diversitat d’interpretacions d’una situació vista des d’una posició de suspendre el judici immediat i d’amplitud i curiositat evidencia que la nostra interpretació dels esdeveniments reflecteix tant la situació objectiva, la part descriptiva del fet, com el que nosaltres hi hem afegit, la història que ens hem explicat.

Adonar-nos que la interpretació d’una situació pot variar posa en relleu que els pensaments no són fets.

  • Compartir