• Compartir

Dictats en línia

CNL Osona
14 de juny de 2018

La Direcció General de Política Lingüística té disponible la nova pàgina de Dictats en línia autocorrectius de la llengua catalana.

Ofereix uns 230 textos, útils per millorar el català de les persones que segueixen cursos i per a les que es formen de manera autodidacta.

La pàgina de Dictats en línia s’organitza en quatre nivells d’aprenentatge: elemental (B1), intermedi (B2), suficiència (C1) i superior (C2), que corresponen als nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MERC).

Cada dictat es compon d’un text escrit per veure la solució i d’una audició o enregistrament sonor, més ràpida o més lenta segons ho necessiti l’alumne. Es poden fer en línia i també es poden descarregar lliurement, tant l’àudio com el text. Més informació al següent enllaç:

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia

  • Compartir