• Compartir

Cultura, ajudes i joves

Eva Remolina / AMIC
13 d'abril de 2022

Bàsicament, el Bo Cultural Jove és una ajuda aprovada per l’Estat espanyol aquest mes de març adreçada a tots els joves que durant l’any 2022 compleixin 18 anys, i que s’haurà de destinar exclusivament a l’adquisició de productes o serveis relacionats amb el món de la cultura.

L’objectiu d’aquesta mesura és, d’una banda, ajudar el sector de la cultura tan afectat per la covid i, per una altra, fomentar la lectura entre els joves, així com acostar-los a la cultura.

Els diners tindran certes limitacions, ja que hauran de ser distribuïts de la següent manera:

-Màxim 200 euros per a l’art en viu. És a dir, exposicions, museus, concerts, cinemes, espectacles o teatres…
-Màxim 100 euros en productes amb suport físic com ara llibres, revistes, videojocs o partitures, entre d’altres.
-Màxim 100 euros per a consum digital, que inclouria tota mena de subscripcions.

En queden exempts els llibres de text, instruments musicals, maquinari i programari, consumibles informàtics, dispositius electrònics, esport, espectacles de toros o moda.

Així mateix, cal saber que els diners només es podran gastar en els establiments adherits.

La bonificació la podran sol·licitar tots aquells que s’apuntin a una plataforma que començarà a estar disponible al mes de juny, a condició que es tingui la nacionalitat espanyola o un permís legal de residència. Les sol·licituds s’atendran per ordre d’inscripció i un cop aprovada es rebrà una targeta virtual amb una validesa d’un any.

Amb aquesta mesura, Espanya s’equipara a uns altres països europeus com Itàlia o França, que ja apliquen ajudes similars des de fa alguns anys.

  • Compartir