• Compartir

Com augmentar la motivació dels treballadors?

Eva Remolina/AMIC
6 de gener de 2022

És cert que el principal factor que motiva els treballadors en una empresa és el salari, perquè és el que ens permet cobrir les nostres necessitats més bàsiques. No obstant això, segons un estudi fet per l’Harvard Business School, al cap de tres mesos d’una pujada salarial l’empleat comença a perdre la il·lusió i la motivació cap a la feina, per la qual cosa òbviament hi ha altres factors que influeixen, com pot ser la necessitat de pertinença a un grup o sentir-se reconegut i satisfet professionalment.

Els treballadors són el principal motor d’una empresa: tenir-los satisfets es tradueix en un increment de la productivitat i també de la qualitat del servei que s’ofereix. És per això que els empresaris han de vetllar per crear un bon ambient de treball i fer que els seus treballadors donin sempre el màxim d’ells mateixos. I això s’aconsegueix, entre d’altres, amb actituds com aquestes:

-Sigues sempre amable.

-Reconeix la feina i l’esforç. Diuen que la regla d’or es basa a: reprendre en privat i felicitar en públic.

-Dota els treballadors de les eines i recursos necessaris perquè puguin desenvolupar la seva feina de manera adequada. Procura també que les instal·lacions siguin correctes quant a il·luminació, temperatura, espai, mobiliari, etc.

-Cal saber escoltar i posar-se en el lloc de l’altre.

-Fomenta la participació dels treballadors en les decisions de l’empresa. Dona’ls opció d’opinar sobre diferents aspectes, sobretot quan els influeixi directament.

– Estableix un clima de confiança i col·laboració.

-Fes sentir al treballador que forma part de l’empresa.

-Estableix metes i objectius realistes.

-Ofereix beneficis socials.

-Flexibilitza la feina o adopta mètodes de treball que afavoreixin la conciliació laboral i professional.

-Assegura’t que coneixen a la perfecció la missió i la visió de l’empresa i que saben perfectament què s’espera d’ells en cada moment.

-Afavoreix la convivència entre els treballadors. El clima laboral és molt decisiu a l’hora de plantejar-se canviar d’empresa o pel contrari, mantenir-se en ella durant llarg temps.

-Estableix programes de formació adequats al lloc de treball.

  • Compartir