Hiking shoes
  • Compartir

Camins esportius a l’abast de tothom

Diputació de Barcelona
29 de maig de 2017

Un dels principals objectius de la Diputació de Barcelona, en matèria d’esports, és la pràctica esportiva entre tota la ciutadania. Dins dels nous projectes estratègics del mandat actual, es troben els camins esportius que apropen la població a la pràctica esportiva per incidir en el vessant saludable, educador i integrador.

Pràctica esportiva al medi natural
L’activitat esportiva que més gent practica és, amb diferència, caminar. Gairebé la meitat (48%) de la població ho fa com a exercici físic. Segons l’enquesta del CSD (Consejo Superior de Deportes), el 70% de la gent acostuma a caminar o passejar almenys 10 minuts seguits amb el propòsit de mantenir o millorar la forma física.

 

L’activitat esportiva que més gent practica és caminar. Gairebé el 48% de la població ho fa com a exercici físic

 

Caminar és l’activitat que més gent practica i també resulta ser l’activitat més practicada, ocupa el 39% del total del temps total que es dedica a la pràctica esportiva.

En aquest sentit caminar, com a pràctica esportiva més habitual i que afecta de forma més transversal a la població, té un clar lligam amb el territori, posicionant la xarxa de camins de la demarcació de Barcelona, com “instal·lacions esportives a l’aire lliure”, amb un gran potencial per facilitar la pràctica esportiva. Atès que el volum d’activitats esportives a l’aire lliure creix constantment, traduint-se amb una forta demanda per part dels usuaris a la qual els ens locals han de donar resposta.

 

Un ciclista al camí a la Font de la Budellera. Parc Natural de Collserola

Camí a la Font de la Budellera. Parc Natural de Collserola

Camins esportius
La Diputació de Barcelona ha engegat un projecte per condicionar i dinamitzar els camins esportius supralocals. Es tracta d’identificar una xarxa de camins distribuïts per tota la demarcació que compta amb tres característiques bàsiques:

  • Són camins polivalents aptes per a activitats esportives com caminar, córrer, anar en bicicleta o muntar a cavall. Es tracta de camins segregats del trànsit rodat, que permeten gaudir de la pràctica esportiva en contacte amb la natura.
  • Són camins d’abast supralocal, per tant connecten diferents municipis i tenen un caràcter de lligam territorial.
  • Són camins accessibles per a tothom. Estan pensats per a una pràctica esportiva inclusiva i transversal, per a totes les edats i amb la vocació de supressió de barreres arquitectòniques. Es plantegen recorreguts planers, amb un pendent mitjà màxim del 5%, ben senyalitzats i condicionats.

 

Xarxa de camins esportius
La creació i manteniment de xarxes de camins esportius forma part de les competències dels ens locals. L’ús públic d’aquests camins per a la pràctica de l’esport és un valor a potenciar i preservar per part dels ens locals. És per això, que els camins esportius formen part de la xarxa complementària d’equipaments esportius inclosa al PIEC, (Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya), aprovat pel Govern de la Generalitat l’any 2005.

Es poden consultar amb detall els camins esportius de la demarcació a través d’aquest web de la Diputació de Barcelona.

 

Un corredor al camí al pantà de Vallvidrera. Parc Natural de Collserola

Camí al pantà de Vallvidrera. Parc Natural de Collserola

  • Compartir