• Compartir

Baixar

2 de juny de 2023

Els verbs baixar i abaixar, encara que s’assemblin, no volen dir exactament el mateix.

Fixem-nos en la diferència, per exemple, entre baixeu la persiana i abaixeu la persiana.

En el primer cas, baixeu la persiana, és una frase que només seria possible en contextos molt específics; per exemple, si treballéssim en una fàbrica de persianes i demanéssim a algú que n’agafés una i la portés al pis de baix.

En canvi, abaixeu la persiana és la frase que hauríem de dir en la majoria de contextos. El que fem amb la persiana quan no volem que entri la llum, quan marxem de casa…

Per tant, baixar significa “desplaçar-se de dalt a baix” o “desplaçar alguna cosa de dalt a baix” (baixar les escales, baixar la brossa…) mentre que abaixar vol dir “fer baixar una cosa o el nivell d’una cosa” (abaixar el volum o abaixar el sou).

En l’àmbit de les noves tecnologies, ens podem baixar per exemple aplicacions i documents?

Lingüísticament, és adequat tant dir que hem baixat o també hem descarregat una aplicació com dir que ens hem baixat o ens hem descarregat una aplicació. En aquestes construccions hi afegim un pronom per indicar quin és el destinatari de l’acció. Tant pot ser, doncs, que el subjecte baixi les fotos per a ell mateix (baixa’t les fotos) com que les baixi per a una segona persona (baixa-li les fotos), com que les baixi i punt, sense dir per a qui són (baixa les fotos).

Per últim, fixem-nos en el cas del sentit figurat d’“abaixar la guàrdia”, és a dir, com a acció de guardar, vigilar, defensar… S’entén que aquí la guàrdia és com els braços, que els abaixo….

Una altra frase feta seria “abaixar veles”, és a dir, cedir, en una discussió, una baralla…”.

  • Compartir