• Compartir

Algo (1)

CNL d'Osona
13 d'octubre de 2020

Aquesta paraula castellana, *algo, que es fa servir molt, té diversos significats i s’usa en diferents contextos dins la frase; per tant, no sempre li escau la mateixa solució. Vegem en quins sentits utilitzem aquesta paraula incorrecta i com ho hem dir de manera que no cometem una interferència lingüística ni un calc.

Per començar, algo vol dir ‘alguna cosa’ o ‘quelcom’ (que és molt més literari o dialectal), sense especificar què és: “Li van donar algo i se’n va anar” (alguna cosa, o també una cosa); “En això hi ha algo de veritat” (En això hi ha quelcom de veritat/alguna cosa certa). Però en frases interrogatives o condicionals més aviat diríem res, que pren un significat positiu en aquests contextos: “Si et donen algo, no ho acceptis” (Si et donen res, no ho acceptis); “Vols algo més?” (Vols res més?).

De vegades el mot en qüestió es pot traduir amb un quantitatiu: una mica, gens, un xic, gota… Per exemple, en lloc de dir “Falta algo per arribar-hi” diríem “Falta una mica per arribar-hi”, i fins i tot és més natural. O bé, no direm “Si ens falta algo de llet, compra-la”, sinó “una mica / gens de llet”.
I altres cops s’ha de canviar l’estructura de la frase per arribar a una solució que soni autèntica i natural, gens estrafeta ni impostada. El que en castellà es diu “Daría algo por tener salud”, en català es diu “Donaria el que fos per tenir salut”.

  • Compartir