• Compartir

A tant per cap, a tant per barba

CNL Osona
23 de maig de 2018

Aquestes dues frases fetes les utilitzem quan volem repartir una cosa de manera equitativa a un grup de persones.

Segons sembla venen de l’època medieval. En aquell moment es feia la distinció de les dues expressions. És a dir, a tant per cap es feia servir quan les persones podien ser tant frares com llecs. En canvi, a tant per barba era usada quan només hi havia frares, que eren els qui portaven barba. Cal dir que actualment no les distingim i tant podem dir “Ens toquen tres talls per cap o per barba”.

El cap, que és la màxima expressió de l’ésser humà, el que realment ens distingeix de molts altres animals i el que dona sentit a la nostra existència, esdevé aquí símbol de persona, d’humà. Pel que fa a la barba… només es pot entendre aquesta expressió en una societat que era profundament masclista i que no tenia en compte les dones. Fixeu-vos que el cap de família solia ser un home.
Redacció: CNL d’Osona

  • Compartir